fbpx

Kognitiv belastning og brukerstier

Når man arbeider i en mobil enhet så har man et behov for at det er kort vei mellom det man ønsker å gjøre og å faktisk gjøre det. Hvis man ikke intuitivt forstår hva som er foran seg i bruker grensesnittet , må man brukte hjernen for å resonnere og det gjør at man […]