Den digitale livsstilen omfatter også de med nedsatt syn og hørsel, samt de med fysiske mangler og nedsatt førlighet. En iPhone, iPad og MacBook tilfredsstiller kravene til «universell utforming» og egner seg for bruk av disse menneskene.

Under menyen Tilgjengelighet fins det mange muligheter å tilpasse iPhonen.

Innstillinger -> Generelt -> Tilgjengeligjet