iPad for språklærere – 3 dagers kurs

kr2,500.00

Product Code: N/A Kategorier: , , ,

Beskrivelse

iPad for språklærere gir nye muligheter for språklærere å drive undervisning i og utenfor klasserommet.

Innførsel av iPad i undervisningen i skolen åpner for en rekke nye muligheter for lærere å drive undervisning i, og utenfor klasserommet. iPadens intuitive grensesnitt gjør det enkelt for elever og lærere å samhandle om læringsutbyttet. Bruken av ny teknologi i læringsmiljøet kan motivere og tilrettelegge for elevenes tilegnelse av nødvendige digitale ferdigheter og gir muligheter for å øke omfanget av språkopplæringen, blant morsmål- og minoritetsspråklige elever. 

Dette kurset skal hjelpe den enkelte lærer, og team, til å ta i bruk ferdige løsninger innebygd i Apples økosystem ved å benytte vanlige brukerstier utviklet av lærere og pedagoger som hvordan produsere interaktivt læremateriale i form av audiovisuelle hjelpemidler, tilrettelegge undervisning og læring for lærere og elever, og benytte seg av leksikale, fonologiske og medierende verktøy som tastatur, stylus og stemmekommandoer for å interagere med iPaden, klasserommet og foreldre. Målsetninger for kurset er å kunne benytte iPad som et arbeidsverktøy som kan øke læringsutbyttet og eliminere tidstyver og repetitive oppgaver. 

Hovedområder

Produksjon og distribusjon av lærings- og undervisningsmateriale.

Hovedområdet handler om hvordan produsere enkle og effektive presentasjoner med audiovisuelle komponenter. Området omfatter en grunnleggende forståelse for Apples grunnleggende tankegang rundt tilnærming til brukergrensesnitt som gjør det enkelt å overføre kunnskap fra en applikasjon til en annen. Området benytter seg i stor grad av iWork og hvordan produsere estetiske presentasjoner som kan motivere elever og lærere til å fremstille lærings,- og undervisningsmateriale som kan gjenbrukes og deles av flere lærerteam. Ved å standardisere på bruken av iPads egne inkluderte apps, vil materialet la seg dele for alle lærere på alle skoler i Norge som bruker iPad i undervisningen uten å være avhengig av 3. parts løsninger.

Klasseromshåndtering

Hovedområdet handler om hvordan håndtere et læringsmiljø på en effektiv måte, ved å automatisere rutiner for å ta og holde kontroll på fravær, spore en elevs faglige fremgang, lage tilfeldige grupper, holde kontakt med hjemmet. Området tilrettelegger for at lærere kan også utvikle egne rutiner basert på egen praksis ved bruk av sentraliserte applikasjoner, og hvordan begrense og utvide enkelte applikasjoners bruk etter behov i klasserommet. 

Digitale verktøy for språklæring

Hovedområdet omhandler hvilke innebygde verktøy i iPad som tilrettelegger for rettskriving og dokumentering av utførte oppgaver i klasserommet. Kurset omfatter virtuelt tastatur, stylus, og stemme diktering samt verktøy for oppslagsverk, rettskrivning, stavelser, oversettelse.

Tilpassing av iPadens tilgjengelighet for elever med nedsatt hørsel, syn eller førlighet. Elever kan ta opp hva de sier, dele det med lærer for å få tilbakemelding på uttale, eller produsere multimedia dokumenter i magasin-, rapport- eller video format. Elever kan se og produsere podcasts, dele kunnskap, erfaringer og meninger og råd med andre elever.  

Se timeplan for kurset:

Timeplan ipad for språklærere – 3 dagers kurs

Se utdrag fra kurset:

iPad tastatur eBok PDF
iPad for språklærere læreplan
iPad tastatur.pages Pages-dokument

iCloud versjon: https://www.icloud.com/pages/0ZuQbrvvycODlp7SVo-tcUmgw#iPad_tastatur

Tilleggsinformasjon

Tidsbruk

18 timer

Læreplan

https://www.eplecheck.no/wp-content/uploads/2019/11/iPad-for-språklærere.pdf

Utdrag

http://www.eplecheck.no/wp-content/uploads/2019/11/iPad-tastatur.pdf, https://www.icloud.com/pages/0ZuQbrvvycODlp7SVo-tcUmgw#iPad_tastatur