Persepsjon omfatter øyets kapasitet til å innhente informasjon fra omgivelsene rundt seg, og det som befinner seg i synsfeltet er ofte det man tenker på. Når man tar opp sin mobile device og når man da ser inn i homescreen kan det være mange lys, lyder og apps som konkurrerer om din oppmerksomhet. Mange apps som Facebook og Snapchat har små ikoner på appen som indikerer at man har fått en notification. Man trykker seg inn og man får tilfredsstilt sitt behov for stimulus.

På min iPhone har jeg slått av notifications på de aller fleste ting som krever min oppmerksomhet. Det kan være itriterende å spore av midt i en annen handling man utførte, fordi hjernen måtte ha litt utløp der og da. Spill er ofte laget på en måte slik at det gjør deg avhengig av små(eller store) doser av stimuli, det man kan kalle en «skinner box».

Det kan være smart å tenke over hva man har i synsfeltet sitt, fordi det dikterer veldig mye av tenkningen vår. Dette er et viktig prinsipp å tenke på når man er produktiv med smart telefoner; det er en begrensning på hvor mange «ting» man kan tenke på samtidig i korttids minnet sitt. Jeg har for eksempel satt alle nyheter om Trump på Stille modus. Hvis jeg ikke vet noe om Trump så kan jeg heller benytte tiden og oppmerksomheten min på andre mere oppløftende ting 😉

Når man benytter en mobil app som er utviklet av Apple trenger man bare tenke på at de vet hva de holder på med, og det brukermønsteret de ønsker deg inn i er sannsynligvis det optimale for Apple sin egen device, og til enhver tid kan man oppnå en intuitiv forståelse av neste logiske handling i appen. Apple sine designere forstår hvordan den menneskelige hjerne oppfatter synsfeltet foran seg og organiserer informasjonen og presenterer den på en pedagogisk og oversiktlig måte med en naturlig bruksbane.

Notater-appen er er eksempel på intuitivt brukergrensesnitt