Kurs og utdanning

Vi tilbyr kurs og utdanning hos dere eller i egne lokaler.

Våre mest populære kurs

Papirløst kontor med Macbook, iPhone og iPad Pro.

I dette kurset gjennomgår vi de optimale arbeidsmønstrene for å holde kontakt med kunder, samarbeide med kollegaer og jobbe mest mulig effektivt ved bruk av MacBook, iPhone og iPad Pro. Kurset tilpasses deltakernes kompetansenivå og vi hjelper til å konfigurere appene slik at alle er klare til papirløst kontor etter gjennomført kurs.


MacBook en praktisk innføring

I dette erfaringsbaserte kurset gjennomgår vi sammen et praktisk oppsett og viser de grunnleggende bruksmønstrene på en MacBook. Mange som kommer fra Microsoft-verden vil erfare at ting er annerledes på en MacBook, og vi viser deg de største forskjellene, og hvordan tenke når man bruker en MacBook. Vi ser på de grunnleggende funksjonen til Magic Trackpad, kontekst menyer, Pages, Numbers, Keynote, FaceTime og Meldinger.


Apple for lærere

Dette erfaringsbaserte kurset er tilpasset lærere på barne-, ungdom- og videregående skoler. VI tar for oss vanlige bruksmønstre for lærere som ønsker en flyt i arbeidsdagen. Hvordan kommunisere med elever, foreldre og kollegaer ved bruk av Apples maskin- og programvare. Ta fravær ved hjelp av Siri og Kontakter. Følg en elevs karakterutvikling ved bruk av Numbers og iTunes U, lag presentasjoner i Keynote Live. Vi hjelper deg å komme igang med de vanligste bruksmønstrene til en digital lærer som ønsker å effektivisere hverdagen. Dette kurset kan kombineres med Apple for elever-kurset.


EmneTema
iPhone, en praktisk innføringKonfigurasjon, 3D touch, iMessage, FaceTime, iCloud, Mail, Kamera, Bilder, Siri
iPhone, Digital hverdag for viderekomne brukereDypere dykk inn i konfigurasjoner, iMessage, FaceTime, iCloud, Mail, Kamera, Bilder.
iPad, en praktisk innføringKonfigurasjon, 3D touch, iMessage, FaceTime, iCloud, Mail, Kamera, Bilder, Apple Pencil
iPad Pro, Digital hverdag for viderekomne brukereiMovie, Bilder, Apple Pencil.
MacBook,en praktisk innføringMagic Trackpad, Touch Bar, Kontekstmenyer, Pages, Numbers, Keynote, FaceTime, Mail
iCloud, avansert funksjonalitetDypdykk inn i iCloud for effektiv arbeidsflyt.
Papirløst kontor med Macbook, iPhone og iPadDigitale signaturer, Kontakter, Avansert Mail funksjonalitet, Deling, Snarveier og makroer, Touch Bar, iMessage, FaceTime grupper, Siri, Handoff, iCloud.
Pages, dypdykkPages er Apple sitt eget kraftige alternativ til Word
Numbers, dypdykkNumbers er Apple sitt eget kraftige alternativ til Excel
Keynote, dypdykkKeynote er Apple sitt eget kraftige alternativ til PowerPoint
Apple for lærereiMessage, FaceTime, iTunes U, Pages, Numbers, Keynote, Apple TV og Apple Watch i undervisningen. Praktiske råd i undervisningen for en digital lærer.
Apple for eleveriMessage, FaceTime, iTunes U, Pages, Numbers, Keynote, Apple TV og Apple Watch i undervisningen.