Vi håndterer deres kabler etter installasjoner av TV-er og Lydplanker. Etter installasjon av TV-er eller lydplanker så kan det være mye kable kaos bak TV-ene, etter noen minutter så kan vi fikse deres kabler

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_7277-300x300.jpg
Før bilde
Etter bilde