fbpx

iPhone for nybegynnere

Bli med på vårt gratis iPhone-kurs for nybegynnere!

Er du en eldre person som nettopp har kjøpt en iPhone og føler deg forvirret av alle de nye funksjonene og innstillingene? Er du helt ny når det kommer til smarttelefoner og vet ikke hvor du skal begynne? Hvis du svarer ja på disse spørsmålene, har vi gode nyheter til deg! Vi arrangerer et gratis iPhone-kurs for nybegynnere lørdag 25. mars på Deichmann Bjørvika i Oslo.

Kurset vil være en blanding av klasserom, verksted og sosialisering og er rettet mot personer som er nye til iPhone og ønsker å lære å bruke den med selvtillit. Instruktøren vår, Tommy Mikalsen, er en erfaren tekniker som har jobbet med mange eldre mennesker og hjulpet dem med å komme i gang med smarttelefonene sine. Han vet hvordan han kan forklare ting på en enkel og lettfattelig måte, og han er alltid glad for å dele morsomme anekdoter fra sine opplevelser.

I løpet av kurset vil du lære det grunnleggende om å bruke iPhone, som å ringe og motta samtaler, sende og motta meldinger, surfe på internett, ta bilder og videoer og installere apper. Du vil også få praktisk erfaring med din egen iPhone og lære hvordan du kan tilpasse dens innstillinger og funksjoner for å passe dine behov.

Men kurset vårt handler ikke bare om å lære nye ferdigheter – det handler også om sosialisering og å møte nye mennesker som deler dine interesser. Du vil ha muligheten til å samhandle med andre iPhone-brukere og utveksle tips og triks. Du vil også bli kjent med vårt vennlige og hyggelige personale, som vil være der for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål eller problemer du måtte ha.

Så ikke gå glipp av denne sjansen til å bli en iPhone-proff og bli med på vårt gratis kurs for nybegynnere. Du trenger ikke å ta med deg annet enn iPhone-en din og en positiv holdning. Vi vil stå for resten, inkludert forfriskninger og et komfortabelt læringsmiljø. Registrer deg nå ved å besøke Deichmann Bjørvika eller ved å kontakte oss. Vi ser frem til å se deg der!

English:

Are you an elderly person who has just purchased an iPhone and feels intimidated by all the new features and settings? Are you a total beginner when it comes to smartphones and don’t know where to start? If so, we have good news for you! We are arranging a free iPhone course for beginners on Saturday 25th March at Deichmann Bjørvika in Oslo.

The course will be a mix of classroom, workshop, and socializing, and it’s aimed at people who are new to iPhones and want to learn how to use them with confidence. Our instructor, Tommy Mikalsen, is an experienced icy-home technician who has worked with many elderly people and helped them get started with their smartphones. He knows how to explain things in a simple and easy-to-understand way, and he’s always happy to share his funny anecdotes from his experiences.

During the course, you will learn the basics of iPhone usage, such as how to make and receive calls, send and receive messages, browse the internet, take photos and videos, and install apps. You will also get hands-on experience with your own iPhone and learn how to customize its settings and features to suit your needs.

But our course is not just about learning new skills – it’s also about socializing and meeting new people who share your interests. You will have the opportunity to interact with other iPhone users and exchange tips and tricks. You will also get to know our friendly and supportive staff, who will be there to assist you with any questions or problems you may have.

So don’t miss this chance to become an iPhone pro and join our free course for beginners. You don’t need to bring anything except your iPhone and a positive attitude. We will provide the rest, including refreshments and a comfortable learning environment. Register now by visiting Deichmann Bjørvika or contacting us at [insert contact information]. We look forward to seeing you there!