Priser for datahjelp

Hjemmebesøk

Oppmøte med 1 sak inkludert999,-
Pr sak ut over inkluderte299,-
Priser for hjemmebesøk

Fjern-hjelp

Pr sak299,-
Pr sak ut over inkluderte299,-
Priser for fjern-hjelp


Hva er en sak ?

En sak er typisk den saken du kontakter oss for å få løst, hvis saken er overkommelig for oss innen rimelig tidsbruk, ca 15 – 45 minutter. Ved oppmøte hos deg er det en sak inkludert. Ikke alle saker lar seg løse pga defekt maskinvare og vi vil prøve å avdekke dette når vi kontakter deg.

Hva med ytterligere saker ?

Hvis vi er på hjemmebesøk kan vi hjelpe deg med andre ting enn det du kontaktet oss for å få løst. Da tar vi en ekstra sum pr sak.

Hva hvis saken ikke blir løst på en god måte ?

Da slipper du å betale.

Hva er forskjell på hjemmebesøk og fjern-hjelp ?

Hjemmebesøk utføres hovedsaklig i Oslo og Viken, mens fjern-hjelp skjer fra våre kontorer i Oslo til hele verden, f.eks nordmenn bosatt i utlandet.

Hva hvis hjemmebesøk krever ytterligere utstyr ?

Når vi kontakter deg prøver vi avdekke omfanget av problemet. Vi kan derfor ta med utstyr som verktøy, kabler, plugger, skjermkort eller annet utstyr. Du kan vippse oss mellomlegget ved oppmøte.