Dette erfaringsbaserte kurset er tilpasset lærere på barne-, ungdom- og videregående skoler. Vi tar for oss vanlige bruksmønstre for lærere som ønsker en flyt i arbeidsdagen.

Hvordan kommunisere med elever, foreldre og kollegaer ved bruk av Apples maskin- og programvare; dette kurset fokuserer utelukkende på Apples egne produkter uten å involvere tredje-parts applkassjoner.

Ta fravær ved hjelp av Siri og Kontakter. Følg en elevs karakterutvikling ved bruk av Numbers og iTunes U, lag presentasjoner i Keynote Live. Vi hjelper deg å komme igang med de vanligste bruksmønstrene til en digital lærer som ønsker å effektivisere hverdagen. Dette kurset kan kombineres med Apple for elever-kurset.

Ved å bruke iPhone eller Apple Watch i undervisningen, er avstanden mellom tanke og handling veldig kort. Vi lærer deg å sette opp påminnelser, kalenderoppføringer og dine egne rutiner.

Hvordan tilpasse en Apple-enhet for elever med spesielle utfordringer; Hørsel- og synssvekkede elever samt fysisk og psykisk utviklingshemmede barn kan også delta fullt i den digitale hverdagen ved bruk av Tilpasninger i iPhone, iPad eller MacBook. Dette kurset tilpasses lærerens situasjon og kompetansenivå og er utviklet av våre pedagoger sammen med våre bruksmønster eksperter.

Periode: 1-2 dager